Kretsenes rekrutteringsutvalg

NBF OSLO
Leif-Erik Hoel Stabell - 941 33 117
 
NBF HORDALAND
Rune Fagerbakke - 408 33 222
 
NBF ØSTFOLD og FOLLO
Finn Leiang - 970 95 077
 
NBF SOGN og FJORDANE
Marius Fivelstad - 46781568
 
NBF ROMERIKE
           

 
NBF MØRE og ROMSDAL

 
NBF HEDMARK og OPPLAND
Mari Fonkalsrud - 977 99 124  
NBF SØR-TRØNDELAG
Edd Robert Stenbro - 452 39 194
 
NBF ØSTERDAL
Eva P. Lillemo - 958 16 025
 
NBF MIDT-TRØNDELAG
Inger Hjellemarken - 906 82 076
 
NBF BUSKERUD
Anne Marit Knudsen - 920 60 136
NBF NORD-TRØNDELAG
Vegar Ukkelberg - 916 06 709  

 
NBF VESTFOLD
Johnny Nordal - 412 22 999
NBF HELGELAND

 
NBF TELEMARK
Hans Petter Hansen - 906 99 768
NBF SALTEN
Bjørn Løvik - 986 84 242
 

NBF AUST-AGDER
Pernille Lindaas - 452 50 765

NBF LOFOTEN og VESTERÅLEN
Viggo Andreassen - 950 63 496
 
NBF VEST-AGDER
Inger Lene Hangeland - 918 69 015          
 
NBF TROMS og OFOTEN
Iain Simpson - 905 46 448
 
NBF ROGALAND
Bente Evertsen Faag - 472 34 753
NBF VEST-FINNMARK
Tom Skotsfjord - 483 30 336
 
NBF HAUGALAND
Elise Høyland - 909 59 387
NBF ØST-FINNMARK
Asbjørn Anthonsen - 913 81 930

 

 

 

 

Veileder for Kretsens Rekrutteringsutvalg