Norsk Bridgeforbund


Norsk Bridgeforbund (NBF) har tre organisasjonsledd: Forbund, krets og klubb. Alle medlemmer av en klubb tilsluttet NBF er automatisk medlem av den lokale kretsen og forbundet. NBFs formål er:

  1. Å utbre kunnskap om og forståelse for bridgesporten som positiv verdiskaper i samfunnet og for det enkelte individ gjennom et fellesskap preget av likeverd, lojalitet, ærlighet og demokrati.
  2. Å organisere utøvelsen av bridgesporten på en måte som skjerper mental helse, stimulerer og utløser redelig konkurranse og skaper et trygt og godt sosialt miljø. 
  3. Å utvikle konkurransebridgen, gjennom turneringer/konkurranser på ulike nivå, klasser og turneringsformer, sammen med kretsene og klubbene. 
  4. Å utvikle og organisere et breddetilbud der trivsel og det sosiale er sentrale verdier, sammen med kretsene og klubbene. 
  5. Å utvikle bridge som en tankesport med høy etisk standard

 

 

Våre guider

Aktuelt i Organisasjon

Winter Games i Monaco Ny

Winter Games i Monaco

 I morgen starter 2nd European Winter Games i Monaco. Zimmermann Cup starter opp med k...

Landslag åpen klasse Ny

Landslag åpen klasse

 Norsk Bridgeforbund har tatt ut de tre parene som skal representere Norge i EM for nasjons...

Ungdomslagene til VM Ny

Ungdomslagene til VM

 Norge har to lag som skal delta i VM for ungdomslag utenfor Shanghai i Kina i august. Det...

Damelag til EM

Damelag til EM

 Norsk Bridgeforbund har tatt ut to av parene til Norges lag i dameklassen til EM for nasjo...