Anbefaling om avlysning av bridgeaktiviteter

Styret i Norsk Bridgeforbund har i ettermiddag avholdt et telefonmøte for å diskutere spredningen av coronaviruset i Norge. I tråd med den seneste informasjonen fra nasjonale myndigheter anbefaler styret klubber, kretser og turneringsarrangører om å innstille bridgespillingen frem til og med påske.

Anbefaling om avlysning av bridgeaktiviteter

Vi vil fortsatt følge situasjonen tett, og kan komme med nye anbefalinger om situasjonen endrer seg.

Samtidig vil styret påpeke at det er en lokal avgjørelse om man vil/kan avholde bridgespilling. Det er lokale myndigheter i form av kommunelege som har det overordnede ansvaret, og vi gir disse rådene for å være føre var i en utfordrende situasjon. Vi hverken kan eller vil gi medisinske råd, og slike spørsmål må rettes til lokale myndigheter.

Noen spesielle turneringer har egne råd:

  • NM for Klubblag: Vi undersøker med UTV om det kan la seg gjøre å spille kampene på BBO om lagene ikke ønsker å reise. Såfremt alle spillere på begge lag er i fin form og det ikke mistenkes smitte, så kan kampene spilles som normalt. Man bør ta samme forhåndsregler som vi tidligere har anbefalt klubber.
  • NM par semifinale (KM Par): Vi kommer til å utvide fristen for å avholde kvalifiseringen, slik at de som avlyser ikke skal måtte lide for dette. Hva den nye fristen blir må vi komme tilbake til på et senere tidspunkt.

Hva som skjer med andre NBF-arrangement som kommer i mai og utover sommeren er det for tidlig å si noe om. Foreløpig planlegges det å avholde disse som normalt.

Eventuelle spørsmål rundt dette kan rettes til NBF ved generalsekretær Allan Livgård (allan.livgard@bridge.no / 99 04 02 05).

Med vennlig hilsen Norsk Bridgeforbund

Kari-Anne Opsal
President

 

Allan Livgård
Generalsekretær

Hele brevet i PDF

 

Informasjonslinje om koronaviruset nås på telefonnummer: 815 55 015