Søk midler fra NBFs fond

NBF har opprettet to nye fond som skal øke interessen for bridge, hvor klubber kan søke om midler.

Søk midler fra NBFs fond

Fondene er:  

  • Rekrutteringsfond - klubber kan søke om midler til rekrutteringsprosjekter
  • Tilskuddsfond nye medlemsklubber - nye medlemsklubber kan søke om midler til investering i bridgeutstyr

Rekrutteringsfondet er rettet mot klubber som ønsker å gjennomføre rekrutteringsprosjekter, men kanskje ikke helt har midlene til å gjennomføre de gode ideene. Man kan maksimalt søke om å få dekket 50 % av prosjektets kostnad, opp til kr 15 000. 

Tilskuddsfondet er rettet mot bridgeklubber som ikke er medlem av NBF. Ofte ser vi at disse har et langt lavere teknologisk nivå på spillekveldene, og hovedmålsetningen med å melde seg inn i NBF er å tilby medlemmene mer attraktive og moderne spillekvelder. Disse kan nå få tilskudd til innkjøp av feks utstyr som Bridgemate. Maksimalt tilskudd er kr 15 000.


Ti
lskudd fra begge fond søkes om til NBFs administrasjon; bridge@bridge.no. Søknader behandles fortløpende.